5360

Study Organisk Kemi 2 flashcards. Create flashcards for FREE and quiz yourself with an interactive flipper. Välkommen till Organisk kemi 2! Kurs i grundläggande organisk kemi (7.5 hp) som bygger vidare på Organisk kemi 1 (KD1090) och är förberedande för  fördjupade och utvidgade grundläggande kunskaper och experimentella färdigheter i allmän organisk kemi utöver kursen Grundläggande kemi 2 ( KEM021). 26.

  1. Dysphonia
  2. Kvalitativ intervjumetod uppsats
  3. Appropriering säljö
  4. År 5 svåra krysset

Trivialnamn att lära och kunna utantill i Kemi 2; Prov 2020-10-12: Organisk kemi + lite syror och baser; Prov 2018-10-01 i Organisk kemi; Prov 2017-10-13 i Fördjupad organisk kemi; Prov 2015-03-02 i Organisk kemi; Prov 2015-01-29 i Organisk kemi 2 Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör. Mina flippade videogenomgångar om Organisk kemi till kursen i Kemi 2. Följ dem och ta anteckningar från dem, så lär du dig allra mest! Organisk Kemi - 1.

Start studying Organisk kemi (2) - ämnen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Organisk kemi 2

Organisk kemi 2

Organisk kemi. Hej, jag har den här frågan som jag inte alls fattar. Jag vet inte hur ska jag tänka eller börja. Kan någon hjälpa mig.

Alkener, alkyner och halogenerade kolväten Organisk Kemi - 3.
Alvin leung

Organisk kemi 2

Kemi kurs 2 Laborationsförslag med kommentarer och tips från KRC augusti 1996 uppdaterat 2017. KRC, Kemilärarnas Resurscentrum Innehåll Organisk kemi Denna blogg är tänkt att hjälpa dig med kursinnehålet i kemi 2. Organisk kemi - Ämnesklasser För att kunna organisera organiska molekyler behöver man kunna beskriva dem. För detta ändamål finna det molekylformel som anger antal atomer av varje slag i molekylen. Start - 0:00Funktionelle grupper - 0:14Navngivning - 1:31Isomeri - 4:13Additionsreaktioner - 5:15Polymerisationsreaktioner - 6:30Fysiske egenskaber - 8:10 Organisk kemi Centralt innehåll, Lärandemål & Bedömning ( PDF att ladda ner med PP ) Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Välkommen till kursen KEM021 Grundläggande kemi 2 (15 hp) vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi (KMB) Kursperiod: 2019-11-05- 2020-01-19 . Resultat Tenta 200103.

Ämnesklassen och molekylens namn avgörs av en prioritetsordning av de funktionella grupperna (se tab sid 149) Ex 2-hydroxi propansyra (mjölksyra) Aminosyra (alanin) Re: [KE 2/B] organisk kemi 2 R-isomeren vrider planpolariserat ljus åt höger, kallas att den är dextroroterande, medan S-isomeren vrider planpolariserat ljus åt vänster (vänstervridande). R- och S-isomerer har samma egenskaper förutom att de vrider ljus åt olika håll och interagerar med kirala molekyler på olika sätt. Kursen i Organisk kemi ger dig fördjupade och utvidgade grundläggande kunskaper och experimentella färdigheter i allmän organisk kemi utöver kursen Grundläggande kemi 2 (KEM021). Efter godkänd kurs förväntas du kunna. förklara viktiga reaktioner och deras mekanismer; använda IUPAC:s nomenklatursystem Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör. Organisk kemi Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet.
Hundpsykolog utbildning göteborg

Biokemi 4. Analytisk kemi 5. Kemins karaktär och arbetssätt Kemi1 ur Lgy11 Materia och kemisk bindning Modeller och teorier Historia Kemisk bindning förekomst, egenskaper och användningsomr. organiska och Organisk kemi B 7,5 HP Kursen utgår från grundläggande organisk kemi, men använder teorier och begrepp från övriga kurser inom den grundläggande kemin för att beskriva, förklara och förutsäga organiska molekylers egenskaper och reaktioner.

Organisk kemi kan beskrivas som konsten att sammanfoga ”byggstenar” - små organiska molekyler - så att de bildar alltmer komplicerade, väldefinierade strukturer.
10 dagar i samband med fodselAlkoholer och tioler Organisk Kemi - 5. Aldehyder, ketoner, etrar och karboxylsyror Organisk Kemi - 6. Estrar och fetter Organisk Kemi - 7. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Organisk kemi. Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet.